Html CSS Menu Css3Menu.com

legacynorsk (Norwegian) e-postliste

Heimesida legacynorsk * Retningsliner for personvern * Meld deg ut * Endre e-postadressa di

Nedanfor kan du melde deg inn i e-postlista legacynorsk og ta del i testing av både nynorsk- og bokmålsomsetjinga av programmet!

Som medlem i denne lista vil du kunne kommunisere med dei andre testarane og med medlemar av den norske omsetjingsgruppa. Etter at du har sendt dette skjemaet, vil du få ei e-postmelding frå Millennia med opplysningar om korleis du kan laste ned testversjonen av Legacy og kome i gang. Den meldinga og nedlastingssida vert på bokmål.

Skriv inn e-postadressa di:
 

Velj:

  Meld meg inn     Meld meg ut 

 

Heimesida legacynorsk

Trykk for å vitje legacynorsk, den norske heimesida for Legacy-brukarar. Sida er ikkje Millennia Corporation si; ho er administrert av leiaren i omsetjargruppa. Her finn du nyhende, tips og brukarforum.

Retningsliner for personvern

Kundar og listedeltakarar har rett på vern mot at e-postadressene sine vert misbrukte. Difor vert e-postadresser handsama strengt fortruleg av Millennia Corporation.

Meld deg ut

Det kan gå opp til 48 timar før endringa er effektiv. Til vanleg og for dei fleste verkar utmeldinga med ei gong.  Trykk Her om du får problem med dette. Instruksen på den nye sida er på engelsk; du kan gjerne be om hjelp frå lista eller på brukarforum, om turvande..

Endring av e-postadressa

Vil du endre e-postadressa di, meld deg ut ved bruk av den gamle adressa og meld deg inn ved bruk av den nye.


Heritage Collector
Heritage
Collector Suite
more info

Tree Draw Legacy
TreeDraw
for Legacy
more info

Map My Family Tree
Map My
Family Tree
more info

Charting Companion
Legacy Charting
Companion
more info

Genelines
Genelines
for Legacy
more info

Clooz
Clooz
more info

GenSmarts
GenSmarts
for Legacy
more info

Home | Tour | Features | 20 Reasons to Buy | Legacy Online Store | Reviews | Tips from the Experts | User Comments | Comparisons | Download | FAQs | Links | Calendar | Support | Register OnlineLegacy Users GroupsEmail Lists

Copyright 2016